Vydán aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

15. 08. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 15. 8. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017, ke stažení zde.

Zdůvodnění provedených změn:

– Dne 16. 6. 2017 proběhlo vyhlášení I. výzvy programu podpory Úspory energie – aktivita Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

– Dne 30. 6. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:
III. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu
IV. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt
II. výzva programu podpory Inovační vouchery
IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: rozvoj klastru
IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: kolektivní výzkum
IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: internacionalizace
IV. výzva programu podpory Spolupráce – klastry: sdílená infrastruktura
III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
III. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
I. výzva programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy

– Dne 13. 7. 2017 proběhlo vyhlášení IV. výzvy programu podpory Potenciál.

– Dne 24. 7. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:
I. výzva programu podpory Potenciál – ITI Hradec-Pardubice
I. výzva programu podpory Aplikace – ITI Hradec-Pardubice
I. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI Hradec-Pardubice
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice – VP aktivita b)
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice – VP aktivita c)
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Hradec-Pardubice – VP aktivita d)

– Dne 2. 8. 2017 proběhlo vyhlášení výzev:
IV. výzva programu podpory Aplikace – bez účinné spolupráce
IV. výzva programu podpory Aplikace – s účinnou spoluprací

– Posun výzvy plánové k vyhlášení v červnu 2017 na srpen 2017 z důvodu posunu termínu podpisu Dohody o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
I. výzva programu podpory Úspory energie – finanční nástroj

– Posun výzvy plánové k vyhlášení v červnu 2017 na září 2017. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k dané výzvě.
I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT – finanční nástroj

– Posun výzev plánových k vyhlášení v červnu 2017 na srpen 2017. Důvodem je dokončení procesního auditu vztahující se k relevantní ITI.
I. výzva programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Služby infrastruktury -ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Technologie – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Nemovitosti – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Technologie – ITI Ostrava
I. výzva programu podpory Úspory energie v SZT – ITI

– Posun výzvy plánované k vyhlášení v červnu 2017 na září 2017. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k dané výzvě.
II. Výzva programu podpory Školicí střediska – ITI Hradec-Pardubice

– Posun výzvy plánované k vyhlášení v září 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.
IV. Výzva Služby infrastruktury – aktivita a)

– Posun výzvy plánované k vyhlášení v říjnu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je zejména projednání na monitorovacím výboru OP PIK.
I. výzva programu podpory Proof of concept

– Posun výzvy plánované k vyhlášení v listopadu 2017 na prosinec 2017. Důvodem je optimalizace postupného vyhlašování jednotlivých výzev ze všech programů OP PIK.
II. výzva programu podpory Vysokorychlostní internet

– Zařazení V. výzvy programu podpory Aplikace – Clean Sky 2. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na listopad 2017.

– Zařazení výzev s předpokládaným termínem vyhlášení v prosinci 2017.
VII. výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0
I. výzva programu podpory Poradenství – vouchery
I. výzva programu podpory Poradenství – v režimu podpory de minimis pro VTP
I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Plzeň
I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Olomouc
I. výzva programu podpory Poradenství – ITI Hradec-Pardubice
II. výzva programu podpory Úspory energie – FVE

– Avízo výzev ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti realokací OP PIK.

III. výzva programu podpory Nemovitosti – finanční nástroj. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na říjen 2017.
III. výzva programu podpory Inovace. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.
VI. výzva programu podpory Aplikace. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.
V. výzva programu podpory Potenciál. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.
IV. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na prosinec 2017.