V únoru jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,234 miliardy korun

09. 03. 2023 | Novinky OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace (API) v únoru 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 259 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 233 529 039 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a 3, a to 525, resp. 503 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 156 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 50 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v únoru MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,409 miliardy korun na základě 283 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v únoru předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 3 miliardy korun.

V únoru vydalo MPO 30 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 44 milionů korun.

V únoru jsme obdrželi žádosti o platbu v celkové požadované hodnotě tři miliardy korun, třetina z nich přišla poslední únorový den. Důvodem bylo nastavení ukončení projektů na poslední den roku 2022 a uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žádostí o platbu, které tak vyšlo na konec února. Další podobné nakumulování očekáváme na konci srpna, a to u projektů s datem ukončení 30. června. Apeluji proto na všechny příjemce, aby pokud možno podali žádost ve chvíli, kdy budou mít projekt reálně ukončený a nečekali na poslední dny lhůty. Vyhneme se tak prodloužení délky administrace žádostí o platbu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.