16. ročník soutěže Evropské komise o nejlepší projekt z fondů EU – REGIOSTARS odstartován

20. 03. 2023 | Novinky

Evropská komise odstartovala 27. února letošní 16. ročník soutěže REGIOSTARS o nejlepší projekt z fondů EU, jedná se o prestižní a nejvyšší ocenění excelence v rámci fondů EU. Tématy letošního ročníku jsou: Konkurenceschopná a chytrá Evropa, Zelená Evropa, Propojená Evropa, Sociální a inkluzivní Evropa, Evropa blíže občanům a tématem  roku 2023 je Evropský rok dovedností.

Termín podávání přihlášek je do 31. května 2023. Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů. Přihlášky podávejte pomocí formuláře umístěného na webu soutěže (i v české mutaci). Naleznete zde i Průvodce soutěží (i v české mutaci). Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídicího orgánu. Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu 2023 v Ostravě v rámci jednání členských států a Evropské komise INFORM EU Network. Více informací naleznete na odkazu: REGIOSTARS 2023.

Těšíme se na širokou škálu návrhů projektů reprezentujících kraje a regiony ČR.