V květnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,7 miliardy korun

09. 06. 2023 | Novinky OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace (API) v květnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 300 žádostí o platbu v souhrnné výši 1,706 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 838 milionů korun.  V prioritní ose 3 to bylo 486 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 190 milionů korun pro MSP. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 192 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v květnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,524 miliardy korun na základě 294 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v květnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,542 miliardy korun.

V květnu vydalo MPO 10 rozhodnutí o poskytnutí dotace pro OP PIK ve výši 33 milionů korun.

V květnu jsme obdrželi velký objem žádostí o platbu, a to v hodnotě přes 1,5 miliardy korun. Zároveň jsme zadministrovali žádosti o platbu v hodnotě přes 1,7 miliardy, což je zatím letošní rekord. Největší objem žádostí o platbu nás však teprve čeká, a to v červenci a zejména v srpnu, kdy budou končit lhůty pro podání žádostí u projektů s ukončením 31. května a 30. června. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější administraci je proto důležité podat žádost o platbu co nejdříve po ukončení projektu a nečekat na poslední dny 60denní lhůty. Podstatné je také včasné předložení výběrových řízení ke kontrole, nejlépe s předstihem před podáním žádosti o platbu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.