V březnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,663 miliardy korun

06. 04. 2023 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v březnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 370 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 662 758 638 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 3 a 1, a to 630, resp.  582 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 371 milionů korun pro MSP. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 80 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v březnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,861 miliardy korun na základě 409 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v březnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 764 milionů korun.

V březnu vydalo MPO 68 rozhodnutí o poskytnutí dotace pro OP PIK ve výši 23 milionů korun.

V březnu jsme odeslali k proplacení celkem 1,7 miliardy korun. Tato částka vyplývá z vysokého množství předložených žádostí o platbu v předchozím měsíci. Významně se čerpalo v prioritní ose 2 OP PIK, a to v programech rozvoje MSP jako jsou Technologie nebo Nemovitosti, “ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.