Vyhlášení výzvy I v aktivitě Technologie pro MAS (CLLD)

05. 04. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 5. 4. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Alokace pro výzvu I Technologie pro MAS (CLLD) je stanovena na 1 mld. Kč. Výzva je určena malý a středním podnikům.

Příjem žádostí o podporu v IS KP21+ bude probíhat od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.