UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – Posun termínu příjmu žádostí o podporu ve výzvách původně končících 29. 2. 2016

24. 02. 2016 | Archiv IS KP14+

Řídicí orgán oznamuje posun termínu příjmu žádostí o podporu u uvedených programů podpory

Vážení žadatelé o podporu z OP PIK,

s ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (jde o nemožnost vložit správný rozpad financování projektu v případě, kdy rozpočet se oproti částce uvedené v předběžné žádosti změnil) a tento technický problém systému se jeho provozovateli podařilo odstranit až po pěti dnech, Řídicí orgán OP PIK rozhodl o posunutí termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původně 29. 2. 2016 23.59 hod. do 7. 3. 2016 do 14.00 hod.

Toto prodloužení se týká následujících vyhlášených výzev:

01_15_019
APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
01_15_018
APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
01_15_013
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – I. VÝZVA
01_15_012
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU
01_15_011
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. VÝZVA  – BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE
01_15_009
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-INTERNACIONALIZACE
01_15_008
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA
01_15_007
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM
01_15_006
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY I. VÝZVA – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB
01_15_005
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. výzva – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
01_15_003
ŠKOLICÍ STŘEDISKA I. VÝZVA
01_15_002
POTENCIÁL I. VÝZVA

Stejně tak se posunuje na 7. 3. 2016 do 14.00 hod. i příjem předběžných žádostí o podporu v následujících vyhlášených výzvách:

01_15_041
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita d)
01_15_040
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita c)
01_15_039
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita b)
01_15_027
SMART GRIDS II. (Přenosová síť) – I. výzva
01_15_026
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita a)
01_15_025
ÚSPORY ENERGIE V SZT

Opravená verze bude ze strany provozovatele nasazena do produkčního prostředí dne 26. 2. 2016 o půlnoci. Kdo se s daným problémem setkal, měl by mít možnost už od 27. 2. 2016 svou žádost do systému bez problému vložit a uzavřít. K technickému provedení posunu původního termínu 29. 2. 2016 na 7. 3. 2016 dojde v pondělí 29. 2. 2016 mezi 7.30 a 8.00 hod. V tuto dobu nedoporučujeme žadatelům pracovat s projekty pro OP PIK v monitorovacím systému, protože produkční prostředí MS2014+ bude v tuto dobu pro žadatele z OP PIK nefunkční.