Upozornění pro žadatele

15. 03. 2016 | IS KP14+

Vážení žadatelé,

při vyplňování žádostí o podporu (včetně žádostí vrácených k opravě/doplnění) je nutné nově vyplnit následující:

Formulář Účty subjektu. Zde se vyplňuje číslo účtu žadatele o podporu, kam bude v budoucnu poskytovatel dotace v případě schválení žádosti o podporu zasílat dotaci.
Ve formuláři Rozpočet základní u každé rozpočtové položky nastavit příznak u De minimis, a to konkrétně Patří do de minimis nebo Nepatří do de minimis v závislosti na druhu poskytované podpory (pozn.: V případě programů Školicí střediska a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví volí žadatelé u každé rozpočtové položky Patří do de minimis).

Děkujeme za spolupráci.