Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 14/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5 Podpisový řád a č. 9/2017 Metodika zadávání veřejných zakázek


  • Datum: