Nové výzvy OP PIKAgentura pro podnikání a inovace spolu s Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje Vás zve na seminář Nové výzvy OP PIK.

Registraci je možné učinit e-mailem na adresu: rsk@kr-olomoucky.cz

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.