Odložení příjmu Žádostí o podporu do XII. Výzvy programu Technologie

27. 04. 2020 | Novinky

Aktualizováno dne 30. 4. 2020 ve 13:00.

Vážení žadatelé, informujeme Vás, že výzva XII. COVID-19 v programu Technologie byla opět zpřístupněna v ISKP14+ k zakládání nových Žádostí o podporu a k editaci rozpracovaných žádostí. Žadatelům, kteří již mají rozpracovanou žádost v ISKP14+, bude zaslán e-mail s instrukcemi k požadovaným úpravám vztahujícím se k veřejné podpoře. Žádosti o podporu, které se před 29. 4. 2020 nacházely již ve stavu Z3 „Podepsány signatáři v ISKP“, byly odfinalizovány. U žádostí rozpracovaných před 29. 4. 2020 bude nutné v ISKP provést opravu Veřejné podpory a provést nový Rozpad zdrojů financování. Návod naleznete ZDE.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen v pondělí 4. 5. 2020 v 10:00. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů  lze očekávat adekvátní navýšení alokace na tuto výzvu.

 

Vážení žadatelé, z důvodu provedení nezbytného zásahu do systému MS2014+ za účelem nového nastavení rozpočtu s vazbou na veřejnou podporu došlo k posunutí termínu příjmu Žádostí o podporu u Výzvy XII COVID-19 programu podpory Technologie. Příjem je odložen o týden, tj. na 4. 5. 2020 10:00. V této souvislosti bude samozřejmě posunut i termín pro poslední možné podání žádostí, a to z 29. 5. 2020 10:00 na 5. 6. 2020 10:00.

Upozorňujeme, že s touto opravou bude nutné u již rozpracovaných Žádostí o podporu aktualizovat číselníky vztahující se k veřejné podpoře – dočasný rámec. V této souvislosti proběhne aktualizace přílohy výzvy č. 5 Pravidla pro žadatele a příjemce zvl. část, o postup pro aktualizaci dat na rozpracované Žádosti o podporu.

Všechny informace včetně textu výzvy a jejích příloh naleznete na webu API i stránkách MPO.