Archiv IS KP14+

INFORMACE PRO ŽADATELE Z OP PIK
12. 12. 2015
Pokud má žadatel vyplněnou Žádost o podporu (plnou žádost), finalizovanou a elektronicky podepsanou a má nastaveno automatické podání žádosti, Žádost o podporu se automaticky podá v okamžik, kdy je na výzvě nastaveno zahájení příjmu Žádostí o podporu. Pokud má žadatel nastaveno ruční Pokud má žadatel vyplněnou Žádost o podporu (plnou žádost), finalizovanou a elektronicky podepsanou a má nastaveno automatické podání žádosti, Žádost o podporu se automaticky podá v okamžik, kdy je na výzvě nastaveno zahájení příjmu Žádostí o podporu. Pokud má žadatel nastaveno ruční podání, zobrazí se na liště tlačítko "Podání", které musí žadatel stisknout, aby došlo k podání žádosti.  
INFORMACE PRO ŽADATELE
09. 11. 2015
Uzavření Výzvy I v programu podpory MARKETING — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Oznamujeme, že Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing Uzavření Výzvy I v programu podpory MARKETING — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Oznamujeme, že Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing — Individuální účasti na výstavách a veletrzích příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení hranice celkové požadované dotace 400 mil. Kč.
INFORMACE PRO ŽADATELE
02. 11. 2015
Vážení žadatelé z OP PIK, Dne 1. 12. 2015 (v 00:00:00) bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené Vážení žadatelé z OP PIK, Dne 1. 12. 2015 (v 00:00:00) bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby. V aplikaci IS KP14+ jsou Vám postupně vraceny schválené Předběžné žádosti o podporu k doplnění na Žádost o podporu (plná žádost) – stav žádosti „Vrácena“. V těchto žádostech tedy již můžete začít upravovat záložky Žádosti o podporu. Na stránkách jednotlivých výzev (http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy) budou v následujících dnech zveřejněny aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce  - zvláštní část s informacemi ke správnému vyplnění Žádosti o podporu.  
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE OP PIK– PŘÍJEM PLNÝCH ŽÁDOSTÍ OD 1. 12. 2015
25. 09. 2015
Vážení žadatelé o podporu z OP PIK, zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se posouvá o dva měsíce. Důvodem je nevyhovující technická funkčnost monitorovacího systému MS2014+. Přetrvávající dílčí technické Vážení žadatelé o podporu z OP PIK, zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se posouvá o dva měsíce. Důvodem je nevyhovující technická funkčnost monitorovacího systému MS2014+. Přetrvávající dílčí technické problémy v jednom z modulů systému znemožňují vyhodnotit předběžné žádosti včas a jsou překážkou v efektivním podávání plných žádostí. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu zde.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
05. 09. 2015
Vážení žadatelé, žádáme Vás o nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu budete vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo sms o zaslání případné depeše k Vašim žádostem o podporu cheap viagra

Vážení žadatelé,

žádáme Vás o nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu budete vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo sms o zaslání případné depeše k Vašim žádostem o podporu cheap viagra usa. Budete tak moci okamžitě reagovat na požadavky administrujícího subjektu, případně poskytovatele dotace. Nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci provedete přes Profil uživatele, Kontaktní údaje.

Děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
10. 08. 2015
Vážení žadatelé, V souvislosti s vyplňováním a podáním předběžné žádosti v systému ISKP14+ se můžete setkat s obtížemi, které se týkají delegování pravomocí a čestných prohlášení. Do doby, než budou závady odstraněny, se prosím řiďte následujícími Vážení žadatelé, V souvislosti s vyplňováním a podáním předběžné žádosti v systému ISKP14+ se můžete setkat s obtížemi, které se týkají delegování pravomocí a čestných prohlášení. Do doby, než budou závady odstraněny, se prosím řiďte následujícími doporučeními. Zmocnění Pokud chce žadatel delegovat na zmocněnce projekt od počátku (tzn. od jeho založení), je nutné řídit se následujícím postupem: Žadatel vystaví plnou moc poradenskému subjektu (formuláře plných mocí v předepsané formě jsou k dispozici zde). Poradenský subjekt přes svůj uživatelský účet založí projekt. Poradenský subjekt na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví uživatelské jméno zmocnitele a přidělí mu roli signatáře. Na záložce „Plné moci“ nastaví poradenský subjekt typ plné moci (Papírová), uživatelské jméno zmocnitele a své uživatelské jméno jako zmocněnce. Dále vybere oprávnění, kterými dle plné moci disponuje (v souladu s plnou mocí), nahraje plnou moc v PDF a elektronicky ji podepíše. Tím by měl být záznam zmocnění korektně uložen. Poradenský subjekt si na záložce „Přístupy k projektu“ nastaví roli signatáře. Žadateli je možné tuto roli odebrat, ale není to podmínkou. Žadateli je možné přidělit přístupy dle jeho preferencí. Poznámka: Podmínkou je, aby jedna osoba jednající za žadatele dle OR byla registrována v aplikaci IS KP14+. Žadatel (zmocnitel) nemusí mít elektronický podpis. Pokud za společnost jedná více osob, postačí, pokud si registraci v IS KP14+ vytvoří pouze jedna osoba. Doložená plná moc musí být nicméně podepsána v souladu s jednáním za společnost. Děkujeme za pochopení.