Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část a další metodické dokumenty

16. 01. 2023 | Novinky OP TAK

V pondělí 16. 1. 2023 byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP TAK a příjemce podpory.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 6 pravidel.

Aktuální verze pravidel s účinností od 16. 1. 2023 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.

Dále byla vydána Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část – Mzdová tabulka pro OP TAK, Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část – Mzdová tabulka pro OP TAK – Aplikace a Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum a Příloha č. 5 – Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část – Tabulka cestovních náhrad pro OP TAK, které naleznete zde.