Aplikace výzva I OP TAK – aktualizace přílohy č. 11

17. 01. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o aktualizaci přílohy č. 11 – Čestného prohlášení – zapojení do programu podpory TREND výzvy I aktivity Aplikace OP TAK. Aktualizací se zjednodušuje doložení nepodpoření návrhů projektů v soutěži TREND. Na základě dotazů byl vypracován návod na vyplnění čestného prohlášení. Prosíme žadatele o využívaní nové verze čestného prohlášení. V případě, že již byla žádost o podporu podána nebo již bylo vyplněno čestné prohlášení, není potřeba ho měnit, akceptovány budou obě verze. Dokumenty naleznete na stránce výzvy zde.