Aktualizace textu Výzvy XII COVID-19

03. 09. 2020 | Novinky

Došlo k aktualizaci textu XII. Výzvy programu TECHNOLOGIE, a to na str. 5 kap. 5.1 Podmínky způsobilosti výdajů, bod c). Nejzazší datum pro vznik způsobilých výdajů bylo posunuto z 31. 12. 2020 na nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury, které je 6 měsíců od vydání rozhodnutí. Důvodem změny je dání do souladu výzvou stanovené nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace, tj. nejdéle 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nejzazším možným datem pro vydání Rozhodnutí, které bylo dle platné notifikace stanoveno na 31.12.2020.

Všechny podrobnosti včetně aktualizovaného znění Výzvy XII najdete zde.