V srpnu API schválila žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 716 milionů korun

08. 09. 2020 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v srpnu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu (MPO) a obchodu 309 žádostí o platbu (ŽoP) v souhrnné výši dotace 715,51 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali v programech Prioritní osy 1 (346 milionů korun). Následovaly žádosti v programech Prioritní osy 3 (291 milionů korun). Tradičními lídry byly programy Aplikace a Úspory energie. Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (58 resp. 20 milionů korun).

Na účty podnikatelů v srpnu odeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK, 614 572 291 korun, a to na základě 278 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 535 účetních položek.

Příjemci dotace nám v srpnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 873 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v srpnu vydalo 412 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,31 miliardy korun v OP PIK.

„V roce 2020 jsme na účty příjemců dotací v OP PIK odeslali již přes osm miliard korun. Do konce tohoto roku by to měly dle plánovaných žádostí o platbu v projektech být další tři miliardy. Zároveň budeme přijímat žádosti do posledního kola výzev, a to ve většině programů OP PIK,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.