Aktualizace: Dokončení věcného hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace u aktivity Aplikace výzvy I

17. 01. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 17. 1. 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o pokroku v rámci věcného hodnocení podaných žádostí o podporu ve výzvě I aktivity Aplikace (OP TAK).

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se již podařilo ukončit většinu oponentních řízení, což umožňuje zaměřit veškeré kapacity a úsilí k dokončení věcného hodnocení 200 zbylých žádostí o podporu ve výzvě Aplikace I OP TAK, a u podpořených projektů (které získaly 76 a více bodů) již vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ŘO dále počítá s možností navýšení alokace výzvy.