Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

11. 06. 2020 | Novinky

Dne 11. 6. 2020 provedl řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost aktualizaci plánu výzev OP PIK pro letošní rok. V harmonogramu výzev na rok 2020 byl posunut termín vyhlášení výzvy Nízkouhlíkové technologie VI. – d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě z důvodu nutnosti opětovného projednání Modelu hodnocení a kritérií pro hodnocení a výběr projektů na MV OP PIK.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2020 je Vám k dispozici na webu API v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.