Úspěšné projekty OP PIK: Marlenka – Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) a další energetická opatření

08. 06. 2020 | Články
PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost MARLENKA international s.r.o. je moderní a dynamicky se rozvíjející společnost ve Frýdku-Místku, která vyrábí medové dorty MARLENKA® podle staroarménské rodinné receptury. Medové dorty od počátku vyrábí bez konzervačních přísad a syntetických barviv. Díky originální receptuře a kvalitním surovinám mají výjimečnou kvalitu a také trvanlivost.

Společnost vznikla v roce 2003, od doby svého vzniku neustále investuje do rozvoje, rozšiřování výrobních kapacit a zaměstnanosti, což se pozitivně odráží na jejím růstu. Medové dorty MARLENKA® se aktuálně vyvážejí do více než 35 zemí světa a společnost každoročně zaznamenává růst produkce a tržeb – ročně vyrobí 8,5 mil výrobků a roční obrat dosahuje půl miliardy korun.

POPIS PROJEKTU

V programu na úsporu energií společnost Marlenka international realizovala hned dva projekty. V prvním projektu se jednalo o montáž vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu výrobního areálu. Dalším projektem byla realizace energetických úsporných opatření, která sníží energetickou náročnost provozu výrobního areálu. Konkrétně se jednalo o instalaci rekuperační jednotky, venkovních žaluzií, zastínění světlíků a modernizaci osvětlení. Cílem obou projektů byla optimalizace energetické náročnosti výrobního a administrativního objektu, způsobené rozšiřováním výrobních kapacit, a nastavení vhodných zdrojů energií.

Realizace projektu FVE přinesla snížení nákladů na energie spojené s provozem nemovitosti a energetickou náročností výroby. Zároveň se zvýšil podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů a snížilo se množství emisních látek vznikajících při klasické výrobě energií.

Díky dalším energetickým opatřením společnost efektivněji využívá nejen energie, ale také odpadní teplo v objektu, které vzniká při provozu kompresoru. Celkově se zlepšilo také pracovního prostředí. Díky instalaci venkovních žaluzií není tolik nutné využívat klimatizaci v kancelářích. Zastínění světlíků snížilo potřebu ochlazování vzduchu v chlazené výrobní zóně. A moderní LED osvětlení rovněž přispělo k vyšší kvalitě pracoviště.

 

Jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Raul Stuchlík, provozní ředitel/COO společnosti.

  • Co projekt FVE vaší firmě přinesl? O kolik procent se snížily náklady na klasické energie?

Výroba vlastní elektrické energie byla zahájena po připojení FVE k síti ČEZ. Data z výroby elektrické energie máme od začátku roku 2020. Vzhledem ke krátkému monitorovacímu období nelze dostatečně přesně určit snížení nákladů. Musíme se tedy prozatím řídit projektovými předpoklady, které se již dnes podle získaných informací z monitoringu systému potvrzují.

  • Kolik energie dokáže vaše FVE vyrobit, jaké má procentuální porytí provozu vašeho výrobního areálu?

Celkový systém FVE obsahuje 806 ks fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 250 kWp. Předpokládaná roční úspora bude okolo 10 % stávající spotřeby. Finančně je to něco přes půl milionu korun ročně.

  • Jaké zkušenosti si z realizace projektu FVE odnášíte?

Nejdůležitější je kvalitní příprava zadání projektu. Jde o velmi komplexní činnost od bilancí stávajících a budoucích energetických potřeb, znalostní báze stávajícího provozu, stavební projektové dokumentace, řešení statiky, režim povolení, schopnost se zorientovat v technických parametrech možné technologie a mnoho dalších detailů. Bez této detailní činnosti nelze očekávat budoucí přínos instalace a investice.

  • Co projekt dalších energetických opatření vaší firmě přinesl? O kolik procent se snížila energetická náročnost výrobního areálu?

Pro lepší popis přínosu dalších zavedených energetických opatření, zde uvádím grafy spotřeby energií. Z hodnot za rok 2019 je jednoznačně vidět zastavení růstu spotřeby a její pokles!

   

  • Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Osobně se mi líbí provedení a přínos FVE, na druhém místě bych pak rád vyzvednul využití odpadního tepla z kompresorů. Toto běžně opomíjené a efektivní řešení by měla zavést podle mého názoru každá společnost.

  • Projekt vedl také ke zlepšení pracovního prostředí – co nejvíce ocenili zaměstnanci?

Za tímto zlepšením stojí zastínění a technologie LED osvětlení. Zastínění přineslo lepší komfort v letních měsících a LED osvětlení lepší světelnou pohodu na pracovišti, což se nám samozřejmě líbí.

  • Co považujete na celém projektu za největší oříšek?

Popravdě řečeno, nic vážného mě nenapadá. Vše začíná a končí na kvalitním týmu a ten v Marlence určitě máme.

  • Jaké dobré zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Průběh projektu prokázal benefity z kvalitní týmové práce. Osobě si proto přináším dobrý pocit ze zvládnutí celého procesu a rozsahu projektu.

  • Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Na dotačních projektech spolupracujeme s externí poradenskou společností, která nám rovněž zajišťuje většinu potřeby komunikace s API a řídícím orgánem MPO. Tento systém je pro nás efektivní a jsme takto velmi spokojeni.

  • Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektům doplnit?

 Ano, určitě je. Energetické úspory jsou pro nás velkou výzvou, a proto jsme nalezli další možnosti úspor. Pouštíme se do třetího projektu. Všechna zbývající zářivková a žárovková

svítidla ve firmě budou nahrazena LED osvětlením, proběhne instalace zbývajících venkovních žaluzií a komíny kotle pro výrobu horké vody budou osazeny spalinovými výměníky – ekonomizéry.

 

Tiskovou zprávu k projektu ze dne 9. 6. 2020 naleznete zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu Instalace FVE pro vlastní spotřebu
Program podpory OP PIK ÚSPORY ENERGIE – II. VÝZVA – AKTIVITA: FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU
Období realizace projektu 10. 6. 2019 – 17. 2. 2020
Celkové způsobilé výdaje 3 404 175,00,- Kč
Dotace 2 382 922,50,- Kč

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu Energetická opatření výrobního areálu
Program podpory OP PIK ÚSPORY ENERGIE – III. VÝZVA
Období realizace projektu 25. 10. 2018 – 10. 12. 2019
Celkové způsobilé výdaje 2 195 496,42,- Kč
Dotace 878 198,56,- Kč