V červenci 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 450 milionů korun

10. 08. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 212 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 448 698 318 korun v dotačních programech OP PIK.

V prioritní ose 1 bylo proplaceno 162 milionů korun, v prioritní ose 3 144 milionů korun a v prioritní ose 2 136 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 6 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v červenci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 715 milionů korun, a to na základě 276 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 483 milionů korun.

V červenci vydalo MPO 130 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,1 miliardy korun.

Červenec byl v čerpání nejslabším měsícem tohoto roku, což bylo způsobeno zejména nízkým počtem žádostí o platbu, který jsme obdrželi ke zpracování, a také jejich nízkou celkovou hodnotou. Požadované částky se pohybovaly v řádech nízkých milionů korun a velké žádosti o platbu v červenci chyběly,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.