Zahájen příjem žádostí do výzvy COVID-19 programu Technologie

04. 05. 2020 | Novinky

Příjem žádostí do výzvy Technologie COVID-19, vyhlášené 15. dubna 2020, byl zahájen v pondělí 4. května dopoledne. Plánovaná alokace 300 milionů korun byla v zaregistrovaných žádostech dosažena již po několika hodinách, podáno bylo 80 žádostí s požadovanou dotací 400 milionů korun.

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, však plánuje alokaci výzvy navýšit tak, aby mohly být uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením.

Výzva formou dotací podpoří projekty malých a středních firem realizovaných mimo Prahu. Dotace je určena na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu v přímé souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

Míra dotace je 50 %. Výše dotace 250 tisíc do 20 milionů korun. Podporu bude možné uplatnit na výdaje vzniklé již od 1. února 2020. Projekty musí být zrealizovány do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí. Na žadatele o dotaci do výše 2,5 milionu korun není kladena podmínka dvouleté účetní historie.

Tisková zpráva MPO zde: https://bit.ly/3c3a593

Kompletní dokumentace výzvy zde: https://bit.ly/2KY4WU3

Výzva stručně a přehledně: https://bit.ly/2Yz8J26