Limit podpory de minimis a Dočasný rámec Evropské komise

06. 05. 2020 | Novinky

Týká se aktuálních dotačních programů v OP PIK a opatření Evropské komise domnělé navýšení podpory de minimis na 800 000 EUR dle Dočasného rámce pro podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19?

Na základě dotazů žadatelů a příjemců v OP PIK a různých výkladů opatření Evropské komise dle Dočasného rámce odpovídáme:

Evropská komise schválila Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, který obsahuje podmínky pro členské státy, za jakých lze poskytovat podporu podnikům, které byly postiženy v důsledku šíření koronaviru a souvisejícími opatřeními a soubor dalších opatření pro maximální flexibilitu veřejné podpory.

Ze strany Evropské komise se nejedná o plošné navýšení podpory de minimis, ta zůstává stále ve výši 200 000 EUR, popř. v některých speciálních odvětvích (zemědělství, rybolov a akvakultura, silniční nákladní doprava a u služeb obecného hospodářského zájmu) rovněž na své původní výši.

Nově nastavené programy v souladu s Dočasným rámcem musí být schváleny ze strany Evropské komise, jedná se však o flexibilnější způsob notifikace, v OP PIK byl tento mechanismus využit pro výzvu Technologie – COVID-19, která tak mohla být připravena a vyhlášena v krátkém čase.

Je pravdou, že členské státy se dotazovaly Komise, zda limit dle Dočasného rámce ve výši 800 000 EUR má být ponížen o doposud vyplacenou podporu de minimis, a z odpovědí vyplývá, že tomu tak není. Opravdu je možné vyplatit podnikům až 1 mil. EUR v součtu, nicméně na základě dvou odlišných režimů podpory, které spolu jinak nesouvisí.