Webový portál podporapodniku.cz

21. 09. 2023 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový webový portál www.podporapodniku.cz, na kterém podnikatelé a podnikatelky naleznou vyhledávač podpor, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, která nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

Vyhledávač vychází z komplexní databáze podpor různých poskytovatelů s tím, že kombinuje různé zdroje financování.

Podniky mohou vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů:

  1. stáří podniku
  2. velikost podniku
  3. místo realizace projektu
  4. oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory jako jsou např. energetika, digitalizace, výzkum a inovace, lidské zdroje a vzdělávání, infrastruktura, přístup na zahraniční trhy atd. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům pak obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.