Vyhlášení výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I

25. 10. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 25. 10. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I.

Alokace výzvy je stanovena na 1,5 mld. Kč. Výzva je určená malým a středním podnikům.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.