Vyhlášena Výzva VI programu podpory Partnerství znalostního transferu

25. 03. 2020 | Novinky

Ve středu 25. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 150 mil. Kč. Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.