Byly vyhlášeny dvě nové výzvy

25. 06. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásil v pondělí 25. června 2018 tyto Výzvy:

ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.

Partnerství znalostního transferu – Výzva IV
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde.