Seznamte se s Výzvou V programu Potenciál

25. 06. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 15.6.2018 v pořadí již V. Výzvu programu podpory Potenciál, který je zaměřen na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Rozhodli jste se založit vlastní centrum pro výzkum a vývoj? Potřebujete rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity?

Oproti předchozím výzvám může ve Výzvě V žádat o podporu kromě malého a středního podniku (MSP) i velký podnik (VP), ale pouze za předpokladu, že jeho projekt bude mít pozitivní dopad na životní prostředí (kód intervence 065). Anebo může VP podat společný projekt s MSP, kde se však MSP musí zavázat využíváním minimálně 30 % strojního času pořízené infrastruktury po celou dobu udržitelnosti projektu (kód intervence 063). Tato forma spolupráce je pak doložena uzavřením vzájemné Smlouvy o spolupráci. Plnění intervence do kódů 063 a 065 není již podmíněno současným plněním. Žadatel (VP) si tudíž může vybrat jen jednu z těchto dvou variant.

Výzva V programu Potenciál doznala i změn obecného charakteru. Konkrétně se změnila doba udržitelnosti projektu, pro MSP platí nově doba tří let a pro VP nově doba pěti let. Dále byly provedeny úpravy v Příloze č. 1 – Vymezení způsobilých výdajů, a to zejména u Nehmotného majetku.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.