Vyhlášena Výzva III programu podpory Vysokorychlostní internet

17. 08. 2020 | Novinky

V pondělí 17. srpna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu III – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) – programu podpory VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč. Cílem výzvy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.