Vyhlášena 26. výzva sítě IraSME

23. 06. 2020 | Novinky

Do 30. září 2020 je otevřena 26. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Tato nadnárodní výzva je organizována a financována národními nebo regionálními ministerstvy zapojenými prostřednictvím odpovídajících programů podpory do sítě IraSME.

IraSME je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě IraSME se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky je podmíněno podáním projektu do VIII. výzvy programu Aplikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Všechny podrobnosti o výzvě naleznete v tiskové zprávě MPO ze dne 23. 6. 2020 i na stránkách IraSME zde.