Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

02. 01. 2018 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2.1.2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 15.1.2018. Zde představujeme nejdůležitější změny:

  • Na straně 2 bylo upraveno schéma postupu dle PpVD či ZZVZ z důvodu změny finančních limitů pro veřejné zakázky a koncese platných od 1.1.2018.
  • V bodě 15 byly zpřesněny podmínky k účasti poddodavatelů.
  • Byl odstraněn dřívější bod 42, který zakazoval podpis smlouvy s účastníkem, který se podílel na zadání daného výběrového řízení.
  • Byla vytvořena samostatná kapitola ke střetu zájmů.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 15. ledna 2018, včetně verze revizní, je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele. Starší verze Pravidel pro výběr dodavatelů jsou potom dostupné v archivu na totožné stránce.