Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

02. 08. 2018 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2.8.2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 10.8.2018. Změny, které byly provedeny, jsou spíše upřesňujícího a formálního charakteru, k zásadním změnám v postupech při výběru dodavatele v dokumentu nedochází.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 10. srpna 2018 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele. Starší verze Pravidel pro výběr dodavatelů jsou potom dostupné v archivu na totožné stránce.