Seznamte se s Výzvou IV programu ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace datových center

31. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 28. 6. 2018 v pořadí již IV. Výzvu programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace datových center, který je zaměřen podporu výstavby nových a modernizaci stávajících datových center.

Chcete vybudovat nebo zmodernizovat své datové centrum? Chcete vybudovat datové centrum na modernější a technologicky rozvinutější platformě? Chcete zlepšit technické parametry jednotlivých systémů? Usilujete o posílení stability, důvěryhodnosti, spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti?

Typický projekt programu ICT a sdílené služby je zaměřen na vybudování moderního datového centra zahrnující odpovídající infrastrukturu a nové podpůrné systémy s cílem zajištění služeb v rámci projektů řešených s partnery z privátního i státního sektoru. Nové centrum bude vybudováno na principech souladu se standardy TIER z hlediska zajištění dostupnosti služeb a s bezpečnostními standardy ISO pro zajištění vnitrofiremních procesů,  to mimo jiné umožní participovat na takových projektech a zakázkách, u kterých musely být dřív kapacity datového centra nakupovány externě příp. přes partnera.

Výzva IV programu ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace datových center se oproti předchozím výzvám liší především ve výši podpory, která je nyní 1 – 150 mil. Kč, omezením míst realizace na 4, ale také možností nově získat dotaci na projektovou dokumentaci a naopak vyřazení mobilních datových center ze způsobilých výdajů. Přesnou definici datového centra naleznete v Příloze č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.