V lednu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,354 miliardy korun

06. 02. 2023 | Novinky OP TAK

Agentura pro podnikání a inovace (API) v lednu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 299 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 353 564 555 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a 3, a to 451, resp. 438 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 163 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 301 milionů korun, díky projektům realizovaným ve výzvách programu vysokorychlostní internet.

Na účty příjemců dotací pak v lednu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 922 milionů korun na základě 195 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v lednu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,290 miliardy korun.

V lednu vydalo MPO 37 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 34 milionů korun.

V lednu jsme zadministrovali žádosti o platbu v hodnotě přes 1,3 miliardy korun, významně se čerpalo ve všech prioritních osách. Vykročili jsme tak úspěšně za letošním cílem – proplacení úspěšně dokončených projektů příjemců dotací a tím dočerpání celého operačního programu,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.