Úspěšné projekty OP PIK: ROMEX

28. 11. 2018 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ROMEX s.r.o. se zabývá řešením a prováděním složitých rekonstrukcí plochých střech a obvodových plášťů průmyslových objektů, a hydroizolačními a injektážními pracemi pro podzemní nebo inženýrské stavby. Z referencí lze uvést např. rekonstrukce střech elektráren ČEZ, injektážní práce na přehradě Dalešice nebo v podzemních garážích hotelu Hilton v Praze, složité a komplexní rekonstrukce střech a teras Moravské zemské knihovny nebo Romského památníku v Hodoníně u Kunštátu. Ve stavebnictví je firma mimořádná svou vysokou odborností a trvalou spoluprací se Stavební fakultou a Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně a dalšími odbornými organizacemi.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu typu brownfield ve městě Adamov v okrese Blansko. Objekt je pětipodlažní s celkovou plochou 2020,7 m². Tři podlaží slouží výrobním účelům, jedno podlaží firemní administrativě a jedno výrobnímu, laboratornímu a vývojovému zázemí. Objekt je plně modernizován a řešen tak, že má minimální náklady na vytápění a nemá žádnou vnitřní klimatizaci, přesto ani v letním období při venkovních teplotách kolem 35 °C nepřesáhne vnitřní teplota 25 °C. Samozřejmostí je koncipování veškerého osvětlení v nízkoenergetické technologii LED.

Celkové architektonické řešení exteriéru i interiéru je laděné do funkcionalistického stylu s řadou sklobetonových prvků. Díky celkové rekonstrukci a centrální poloze tvoří objekt výraznou dominantu města Adamova.

Autorem projektu i architektonického řešení je Ing. arch. Martin Pračka a jeho Studio 97 z Prahy, zhotovitelem je stavební firma TOCHÁČEK Brno.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., majitel a jednatel společnosti.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Úspěšná realizace dotačního projektu Nemovitosti umožnila vytvoření výrobních pracovišť pro speciální technologie a současně i vznik výrobní a provozní laboratoře a zároveň i skvělého zázemí pro další rozvoj společnosti. ROMEX v současné době končí práce na dvou dotačních projektech z OP PIK, z programu Partnerství znalostního transferu ve spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně, kdy se počítá s výrobním zázemím pro jejich uvedení do praxe právě v rekonstruovaném objektu v Adamově. Oba vývojové projekty znamenají obrovské přínosy pro české stavebnictví v oblasti ekonomické i ekologické a byly i úspěšně prezentovány na světové konferenci ICSA 2016 v Portugalsku. S uvedením praktických výsledků se počítá pro konferenci ICSA 2019.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Jsme rádi, že se nám daří rozvíjet společnost ROMEX ve významném měřítku. Velkou radost máme z toho, že se nám rekonstrukcí podařilo zajistit užitné vlastnosti objektu, a navíc dosáhnout vysoce estetického výsledku.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Potvrdil se mi názor, který mám již řadu let, že každý projekt je nutno pečlivě a odpovědně připravit a na práci projektanta nešetřit! No a samozřejmě je to ujasnění vlastních záměrů, proč do toho projektu jdete a co od něj očekáváte. V neposlední řadě je to pak pečlivý výběr a při tom i trocha štěstí na lidi, se kterými do toho projektu vstupujete.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Musím říci, že partnerem pečlivě administrativním. Ale na druhé straně nikoli úřednicky nepříjemným, k čemuž lze jen říci – díky za takový přístup.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Rekonstrukce výrobního objektu v obci ADAMOV
Program podpory OP PIK
Nemovitosti – Výzva I
Období realizace projektu
7. 7. 2015 – 19. 6. 2017
Celkové způsobilé výdaje
38 172 130,94 Kč
Dotace
17 177 458,91 Kč