Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 7/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5/2017, kterým určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/00443/17


  • Datum:

Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 7/2019, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 5/2017, kterým určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/00443/17