Přílohy č. 1 – 6 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo představeného – odborný rada – ředitel Odboru VaV


  • Datum: