Povinná publicita projektů v OP TAK

21. 06. 2023 | Novinky OP TAK

Pro potřeby plnění povinné publicity projektů v OP TAK jsme pro vás připravili základní šablonu plakátu A3. Jednoduše stačí doplnit pouze název projektu a jeho popis, vytisknout a umístit na snadno viditelné místo pro veřejnost v místě realizace projektu.

V případě ostatních nástrojů povinné publicity můžete rovněž využít přiložená loga EU a MPO.

Do budoucna bude možné využít i Generátor povinné publicity, aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj, pro snadnější dodržování publicity projektů podpořených z fondů EU. Generátor je ovšem v současné době pro programové období 2021-2027 zatím nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat.

Pravidla povinné publicity projektů v OP TAK upravují Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (kap. 8.2) a dále pak Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 (Manuál JVS). Veškeré dokumenty včetně šablony plakátu A3 a log EU a MPO jsou k dispozici v sekci Metodika – Povinná publicita (OP TAK).