Výroční konference OP PIK

Dne 10. prosince 2019 se v Praze uskutečnila již čtvrtá výroční konference OP PIK. Náměstek ministra Piecha informoval o pokroku v realizaci programu, kterého bylo během roku 2019 dosaženo. Zdůraznil fakt, že se podařilo proplatit finanční prostředky příjemcům podpory ve výši nutné k naplnění tzv. pravidla n+3 a dokonce ho přesáhnout. Jen za rok 2019 bylo proplaceno již 10,5 mld. Kč, od počátku období pak 30 mld. Kč. Nejsilnější byl listopad letošního roku, kdy došlo k proplacení 2,5 mld. Kč. V OP PIK bylo dosud vyhlášeno 290 výzev za necelých 172 mld. Kč a přijato 16 550 žádostí o podporu v objemu převyšujícím 121 mld. Kč. Vedle samotné podpory čerpání prostředků bude do budoucna podle náměstka Piechy klíčová podpora tzv. uhelných regionů, tedy Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, které doposud zaostávají za průměrem České republiky především v čerpání prostředků do oblasti výzkumu a vývoje. Pro rok 2020 si Ministerstvo průmyslu a obchodu vytyčilo za cíl vyčerpat do konce roku minimálně 41 mld. Kč, a tím zároveň splnit pravidlo n+3 pro tento rok.

Na konferenci byl představen nový název operačního programu pro období 2021-2027, který zní Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zkráceně OP TAK.

Agenturu pro podnikání a inovace reprezentoval na konferenci generální ředitel, Lukáš Vymětal, který vystoupil s prezentací věnující se činnostem našich regionálních kanceláří. Ty jsou pro žadatele a příjemce k dispozici v každém krajském městě ČR a vedle aktivit na posilování absorpční kapacity OP PIK poskytují poradenství, konzultace a pomoc žadatelům a příjemcům o dotace v OP PIK.

Prezentace jednotlivých vystupujících jsou k dispozici níže ke stažení.

Tisková zpráva MPO ke konferenci je dostupná zde.