Ministerstvo zemědělství provedlo změny v portálu eAgri

20. 07. 2018 | Novinky

Ministerstvo zemědělství omezilo za účelem zvýšené ochrany osobních údajů přístup k informacím o příjemcích podpor de minimis. Nyní může každý příjemce podpor nahlížet pouze na údaje o svých vlastních podporách de minimis. Veřejná dostupnost souhrnných údajů o čerpaných podporách za Českou republiku zůstává nedotčena.

S ohledem na toto nové pojetí registru pro příjemce již není dostupná funkce „Vyhledání příjemce“. Není možné vyhledávat údaje o různých subjektech, každý může získat údaje jen ke své osobě. Informace o svých čerpaných podporách mohou získat pouze registrovaní uživatelé portálu eAgri.

V souvislosti s výše uvedeným doporučuje  Agentura pro podnikání a inovace žadatelům, kteří si plánují nárokovat výdaje v režimu de minimis, zřídit si přístup do eAgri již při přípravě Žádosti o podporu, tedy před jejím podáním prostřednictvím systému MS2014+. Více informací o registraci naleznete zde.

Původní zpráva je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství eagri.cz.