Seznamte se s Výzvou V programu Služby infrastruktury

20. 07. 2018 | Články

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 10.7.2018 v pořadí již V. Výzvu programu podpory Služby infrastruktury, která je zaměřena na poskytování služeb inovačním podnikům.

Chcete přispět k rozvoji inovačního prostředí v ČR? Jste podnikatelský subjekt vlastnící nebo provozující inovační infrastrukturu? Vlastníte cenné znalosti, které byste chtěli šířit dál? Máte ve své struktuře subjekty, které potřebují získat nové zkušenosti?

Typický projekt programu Služby infrastruktury je zaměřen na podporu podnikatelských subjektů splňujících definici výzkumné organizace poskytujících poradenské služby inovačním podnikům splňujících definici malého a středního podniku (MSP), a to v oblastech od strategického řízení po obchodní a marketingové strategie. MSP je zároveň poskytována podpora na tyto služby v režimu de minimis.

Výzva V programu Služby infrastruktury se oproti předchozím výzvám liší především v podporovaných aktivitách. Nepůjde tak již o podporu investičních výdajů, nýbrž o podporu nákladů spojených s poskytováním služeb inovačním podnikům. Příjemce v této výzvě bude vystupovat jako zprostředkovatel dotace a je nutné, aby splňoval definici výzkumné infrastruktury.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.