Definice malého a středního podniku

Pokud se žadatel rozhodne podat projekt v rámci programu podpory OP PIK, který je určen výhradně pro drobné, malé a střední podniky (MSP), musí posoudit, zda jako žadatel tuto podmínku splňuje. Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Níže jsou k dispozici dokumenty týkající se vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií.

Soubory