Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

28. 04. 2023 | Novinky OP PIK

V pátek 28. 4. 2023 byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Aktuální verze pravidel s platností a účinností od 2. 5. 2023 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.