Byl vydán aktualizovaný dokument Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

06. 05. 2019 | Novinky

Dne 6.5.2019 byla provedena aktualizace dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele, který doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK.

V dokumentu byla aktualizována kapitola 7, konkrétně došlo k rozšíření nejčastějších pochybení při výběru dodavatele.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 6. května 2019 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele. Starší verze Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele jsou potom dostupné v archivu na totožné stránce.