Upozornění pro žadatele do Výzvy IV programu Marketing

02. 05. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé,

na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, si vás dovolujeme informovat, že v současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu Marketing výši plánované alokace 200 mil. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu tj. 400 mil. Kč, nejpozději však 31.5.2019.