Aktualizace postupu vyplnění zpráv z realizace – přepočet CBA

08. 06. 2017 | Novinky

Vážení žadatelé,

dle aktuálních informací se při finalizaci zpráv z realizace (ZoR, ZZoR) objevuje nepropustná finalizační chyba „nebyl proveden přepočet CBA“. Toto se týká i projektů, které nemají povinnost dokládat přepočet CBA v ZZoR.

Pokud se žadateli objeví nepropustná chyba „není proveden přepočet CBA“ při finalizaci zprávy a doložení přepočtu není pro žadatele relevantní (příp. se nejedná o zprávu ZZoR), tak je nutné mít v checkboxu „proveden přepočet v modulu CBA“ zadaný křížek.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.