API prezentovala možnosti podpory z OP PIK ve Středočeském inovačním centru

13. 06. 2017 | Články

V rámci nově vznikající regionální spolupráce Agentury pro podnikání a inovace, Středočeského inovačního centra, agentury CzechInvest a dalších subjektů ve Středočeském kraji se v pondělí 12. června 2017 v Dolních Břežanech konal seminář Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Účastníci akce z řad středočeských firem a veřejných výzkumných institucí byli mimo jiné seznámeni s podmínkami programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje, v jejichž rámci budou v nadcházejících měsících vyhlášeny nové výzvy.

Další seminář zaměřený na podmínky vybraných programů se koná již 29. června 2017 v prostorách společnosti ÚJV, a. s. v Řeži. Pozvánku naleznete již brzy na našich stránkách v sekci Přehled akcí.


Fotogalerie

3C7I9683 3C7I9683