Aktualizace: Navýšení alokace Výzvy VI programu Inovační vouchery

09. 05. 2022 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy VI programu Inovační vouchery. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a s parametry i textem Výzvy VI programu Inovační vouchery ŘO navyšuje alokaci této Výzvy VI o 30 mil. Kč na celkovou sumu 180 mil. Kč (z původní sumy 150 mil. Kč).

Zájem o tento oblíbený a procesně jednoduchý program je enormní, navýšení alokace umožní podpořit projekty podané ve 2. pololetí roku 2022 bez omezení.