Výzva k předkládání žádostí na pozice externích hodnotitelů

13. 01. 2023 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. 1. 2023 výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů pro vypracování odborných externích posudků projektů ve výzvách Specifického cíle 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK) a programech Prioritní osy 1 (PO1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK). Více informací naleznete zde.