Veřejná konzultace k vysokorychlostnímu internetu

04. 10. 2019 | Novinky

Plánovaná Výzva VRI bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním plánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Ve druhé části jsou pak samostatně zahrnuty ZSJ, kde jsou dosud nerealizované opakovaně deklarované plány výstavby vysokorychlostních sítí přístupu k internetu. Podklady pro tuto část veřejné konzultace jsou založeny na vyhodnocení údajů ze sběru dat realizovaného ČTÚ k datu 31. 12. 2015 o současném a plánovaném pokrytí (do konce roku 2018) území ČR vysokorychlostními sítěmi umožňujícími přístup k internetu ve vztahu k informacím ze sběru dat ČTÚ o současném pokrytí území ČR k 31. 12. 2018.

Veřejná konzultace je otevřena do 3. prosince 2019.

Kompletní informace o této veřejné konzultaci naleznete v oznámení na webu MPO zde.