Vánoční pozdrav generálního ředitele Jana Piskáčka

13. 12. 2023 | Novinky

Vážené dámy a pánové,

konec roku 2023 se kvapem blíží a s ním letos končí i finanční podpora z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který je spojen se začátky naší Agentury, a který pro MPO administrujeme. Dovolte mi proto krátkou bilanci jako ohlédnutí za tím, co českým firmám přinesl a jak i nadále mohou využívat podporu ze strukturálních fondů Evropské unie pro zvýšení své konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích.

OP PIK poskytuje podnikatelům dotační podporu od roku 2014 do konce letošního roku. Program dosud podpořil přes 13 tisíc projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev a na MPO předala téměř 22 tisíc žádostí o platbu v hodnotě přes 74 miliard korun. Firmy díky využití této možnosti za deset let vyrostly, inovovaly své produkty a procesy, rozšířily výrobu, zrekonstruovaly staré a nevyhovující podnikatelské objekty nebo zavedly úsporná energetická opatření. Řada projektů vznikla ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem a podnikatelé si tímto významně zlepšují schopnosti přenosu know-how z veřejné výzkumné do soukromé sféry. Z těchto spoluprací vznikaly a nadále i budou vznikat jedinečné produkty, technologie a technologické postupy s ambicí jak pro tuzemské, tak evropské i celosvětové využití.

Letos jsme před sebou měli velký cíl, a to dočerpat veškerou zbývající podporu z OP PIK v rekordní hodnotě téměř 21,2 miliardy korun. Jsem velmi hrdý na to, že se nám vytyčené cíle i letos podařilo splnit a ukázat tak, že dokážeme podávat dobré výkony i v náročných podmínkách.

Navazujícím a stěžejním programem pro podporu podnikání v ČR je nyní Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro podnikatele je v programu připraveno 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč. Souběžně s končícím OP PIK v něm bylo vyhlášeno už 25 výzev a podnikatelé v nich podali přes tři tisíce žádostí o dotační podporu.

Podpora z OP TAK je nadále cílena především na rozvoj malých a středních podniků, řadu výzev mohou však využít také velké podniky, obce a výzkumné organizace. Je to pro všechny obrovská příležitost jak tyto alokované zdroje použít pro další rozvoj svého podnikání.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům API a samozřejmě také spolupracujícím organizacím za odvedenou práci, úsilí a energii, které věnovali implementaci OP PIK a OP TAK v tomto roce. Poděkování patří samozřejmě také všem žadatelům a příjemcům dotací za jejich důvěru a spolupráci.

Přeji všem krásné Vánoce, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2024.

Jan Piskáček

Generální ředitel